Младо Нагоричане ББ

12+ години
искуство и работа
1
ЛИДЕРИ ВО МАКЕДОНСКАТА
ГРАДЕЖНА ИНДУСТРИЈА!

Главна дејност на компанијата е изработка на челична конструкција и монтажа на конструкција, како за пазарот на западна Европа, така и за домашниот пазар.

Наши проекти
1
ПОГЛЕДНЕТЕ ДЕЛ ОД ПРОЕКТИТЕ КОИ ГИ ИМАМЕ ЗАВРШЕНО
РТБ Бор – Фабрика и Нова Топилница – Бор, Србија
Дура – Индустриска зона Скопје
HBC Rajiceva – Белград, Србија
Johnson Matthey – ТИР Скопје
Kemet – ТИР Скопје
Messer – И.З Струмица
MILD – Струмица
ODW Elektrik – И.З Струга
Театар – Тетово
БЕГ – Дистрибуција на топлина Скопје
Baumer